icon


關于發布湖南省檢察機關2019年公開招聘

聘用制書記員筆試成績的公告


    湖南省檢察機關2019年公開招聘聘用制書記員考試閱卷工作已經結束,現將筆試成績予以發布。考生可登陸湖南人事考試網查詢。

    特此公告。

                           

 

                       湖南省人民檢察院

                        2019年7月24